You are here:

Formaci universitria i TIC: nous usos i nous rols
ARTICLE

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal Volume 1, Number 1, ISSN 1698-580X Publisher: Universitat Oberta de Catalunya, University of New England

Abstract

Malgrat el creixent inters de les universitats per la incorporaci de les TIC a les seves activitats docents i de les nombroses experincies iniciades en els darrers anys en l's educatiu de les TIC, noms una petita part d'aquestes experincies ha reeixit realment i ha aconseguit transformar, amb uns costos raonables, la formaci universitria. El coneixement acumulat i el seguiment d'algunes prctiques que han tingut xit ens indiquen algunes de les claus d'una bona integraci de les TIC en l'activitat docent universitria.

Citation

Sigals, C. (2004). Formaci universitria i TIC: nous usos i nous rols. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 1(1),. Universitat Oberta de Catalunya, University of New England. Retrieved October 16, 2021 from .

Keywords