You are here:

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

Oct 22, 2008 Volume 5, Number 2

Editors

Josep M. Duart; Rosalind James

Search this issue

Table of Contents

Number of articles: 5

 1. Instruments for the construction of a corporative virtual training model

  Juan Ramrez Corts

  Business or cooperative virtual education has become valid and highly-valued over the last few years. Despite this, many organisations only trusted the advantages secured by technology for growth... More

 2. El continuo comunicativo en entornos educativos tecnolgicos

  Josep Duart

  Son muchos los cambios que se están produciendo relacionados con los nuevos potenciales comunicativos que desde hace años la red Red nos ofrece; nuevos dispositivos tecnológicos – cada vez más... More

 3. Reconfiguraci com a subjectes de comunicaci: implicacions per als ambients virtuals amb finalitats educatives

  Joaqun Garca Carrasco & Gloria Mara lvarez Cadavid

  Les possibilitats tecnològiques actuals amplien les trobades comunicatives i les formes expressives, enriquint els escenaris de la interacció humana, espai intersubjectiu on es... More

 4. E-learning in the area of maths and statistics in Spanish universities: opportunities, challenges, current situation and trends

  Cristina Steegmann, M Huertas, ngel Juan Prez & Montserrat Prat

  The first part of this article deals with key aspects of e-learning in mathematics and statistics studies at universities. It discusses the main benefits the different technologies - online... More

 5. Espais interactius de comunicaci i aprenentatge. La construcci d'identitats

  Sergio Ortega Santamara & Juan Gacita Araneda

  L'entorn ha canviat. La idea llunyana que el nostre entorn és el que "ens envolta", ha estat superada per la ruptura de les barreres físiques que ens proporciona la Xarxa. El nou... More