You are here:

RUSC. Universities and Knowledge Society Journal

Jan 15, 2013 Volume 10, Number 1

Editors

Josep M. Duart; Rosalind James

Search this issue

Table of Contents

Number of articles: 5

 1. Aportaciones al e-learning desde un estudio de buenas prcticas en las universidades andaluzas

  Julio Cabero Almenara, M Llorente Cejudo & Juan Morales Lozano, Universidad de Sevilla

  La presencia y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) resulta cada vez más apreciable en todos nuestros ámbitos, y son muchos ... More

  pp. 45-60

 2. Innovaci a la universitat iberoamericana

  Miguel Casas Armengol, Director Fundador de la UNA; Lily Stojanovic, Universidad Abierta de Venezuela

  L’estudi de la innovació a la universitat no és una cosa nova; en el passat va ser, bàsicament, un fenomen individual, esporàdic i aïllat. En aquest document,... More

  pp. 61-74

 3. Les dimensions de la qualitat del servei percebuda en entorns virtuals de formaci superior

  Mara Martnez Argelles, UOC; Miguel Blanco Callejo, Universidad Rey Juan Carlos; Jos Castn Farrero, Universidad de Barcelona

  L’aparició d’entorns virtuals d’aprenentatge (EVA) caracteritzats per l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en les... More

  pp. 89-106

 4. Donar suport al desenvolupament professional continu del personal acadèmic mitjançant l’intercanvi d’experiències

  Josianne Basque, TELUQ

  Aquest article exposa un experiment a petita escala sobre una estratègia dissenyada per recolzar l’intercanvi d’experiències acadèmiques en una universitat d’... More

  pp. 116-134

 5. Més enllà de la torre d’ivori: un model per a potenciar les comunitats d’aprenentatge informal i desenvolupament mitjançant pràctiques educatives obertes

  Tony Coughlan, UK Open University; Leigh-Anne Perryman, Institute of Educational Technology, The Open University

  Els recursos educatius oberts (REO) i les pràctiques educatives obertes (PEO) tenen un impacte cada vegada més gran en l’aprenentatge per a adults, ja que proporcionen educaci... More

  pp. 135-150