You are here:

Views of Social Science Teachers and Preservice Teachers on their TPACK Perceptions
PROCEEDINGS

, , , , Necmettin Erbakan University, Turkey

Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, in Las Vegas, NV, United States ISBN 978-1-939797-13-1 Publisher: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Chesapeake, VA

Abstract

The purpose of this study is to analyze the perceptions of the social science teachers and teacher candidates related to technological, pedagogical and convent knowledge. In accordance with this purpose, semi-structured interviews were executed with six social sciences teachers and six social sciences teacher candidates. A qualitative research design was used in the study. The data were analyzed in the study. Following the interviews, it was found that the perceptions of the social science teacher candidates related to convent knowledge were lower while those of the teachers were higher. The teacher candidates had higher perceptions related to using technology in education while the teachers had lower perceptions levels. Some suggestions were given in order to provide complete integration of technological pedagogical and content knowledge (TPACK) to the teachers and teacher candidates.

Citation

Akman, O., Guven, C., Kiray, S.A. & Celik, I. (2015). Views of Social Science Teachers and Preservice Teachers on their TPACK Perceptions. In D. Rutledge & D. Slykhuis (Eds.), Proceedings of SITE 2015--Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 3032-3039). Las Vegas, NV, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved March 21, 2019 from .

Keywords

View References & Citations Map

References

 1. Akman, O. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik ve Alan Bilgisi Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin Çok Yönlü İncelenmesi (Yayınlanmış doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 2. Akman, O. & Guven, C. (2015). TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 1(1), 1-10.
 3. Allan, W.C., Erickson, J.L., Brookhouse, P., & Johnson, J.L. (2010). Teacher Professional Development Through A Collaborative Curriculum Project-An Example of TPACK İn Maine. TechTrends, 54(6), 36-43.
 4. Archambault, L. & Crippen, K. (2009). Examining TPACK Among K-12 Online Distance Educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 5. Bauer, J. & Kenton, J. (2005). Toward Technology İntegration İn The Schools: Why İt İsn’t Happening. Journal Of Technology And Teacher Education, 13(4), 519-546.
 6. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
 7. Cavanagh, R.F. & Koehler, M.J. (2013). A Turn Toward Specifying Validity Criteria İn The Measurement Of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Journal of Research on Technology in Education, 46(2), 129-148.
 8. Chai, C.S., Koh, J.H.L., & Tsai, C.C. (2010). Facilitating Preservice Teachers' Development of Technological, Pedagogical, and Content Knowledge (TPACK).Educational Technology& Society, 13(4), 63-73.
 9. Chai, C.S., Ling Koh, J.H., Tsai, C.C., & Lee Wee Tan, L. (2011). Modeling Primary School Pre-Service Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) For Meaningful Learning With İnformation And Communication Technology (ICT). Computers& Education, 57(1), 1184-1193.
 10. Cox, S. & Graham, C.R. (2009). Using An Elaborated Model of the TPACK Framework to Analyze and Depict Teacher Knowledge. TechTrends, 53(5), 60-71.
 11. Cepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Genişletilmiş 3. Baskı), Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 12. Demir, S. & Bozkurt, A. (2011). Primary Mathematics Teachers’ Views About Their Competencies Concerning The İntegration Of Technology. Elementary Education Online, 10(3), 850-860.
 13. Erdogan, A., & Sahin, I. (2010). Relationship Between Math Teacher Candidates’ Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) and Achievement Levels. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2707-2711.
 14. Göktas, Y., Yildirim, S., & Yildirim, Z. (2009). Main Barriers and Possible Enablers of ICTs Integration into Pre-service Teacher Education Programs. Educational Technology& Society, 12(1), 193-204.
 15. Gülbahar, Y. & Güven, I. (2008). A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Teachers in Turkey. Educational Technology& Society, 11(3), 37-51.
 16. Gülbahar, Y. (2008). ICT Usage in Higher Education: A Case Study on Preservice Teacher and Instructions. Online Submission, 7(1)
 17. Harris, J. & Hofer, M. (2009, March). Instructional Planning Activity Types as Vehicles for Curriculum-Based TPACK Development. In Society for Information Technology& Teacher Education International Conference (Vol. 2009, No. 1, pp. 4087-4095).
 18. Harris, J., Mishra, P., & Koehler, M. (2009). Teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge and Learning Activity Types: Curriculum-based technology integration reframed. Journal of Research on Technology in Education, 41(4), 393-416.
 19. Hew, K.F. & Brush, T. (2007). Integrating Technology into K–12 Teaching and Learning: Current Knowledge Gaps and Recommendations for Future Research. Educational Technology Research and Development, 55, 223–252.
 20. Hughes, J. (2005). The Role of Teacher Knowledge and learning experiences informing Technology-Integrated Pedagogy. Journal of Technology and Teacher Education, 13(2), 277-302.
 21. İncikapı, L. (2013). TPAB-Temelli ‘Teknolojiyle Öğretim’dersi: Matematik Öğretimi İçin Bilgisayar Oyunu Tasarlama. (Editörler: Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak, Sinan Özgelen Ve Lütfi İncekapı).Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 221-238
 22. Jimoyiannis, A. (2010). Developing a Technological Pedagogical Content Knowledge Framework for Science Education: Implications of a Teacher Trainers’ Preparation Program. In Proceedings of Informing Science& IT Education Conference (InSITE) (Vol. 597, P. 607).
 23. Kabakci Yurdakul, I., Odabasi, H.F., Kilicer, K., Coklar, A.N., Birinci, G., & Kurt, A.A. (2012). The Development, Validity and Reliability of TPACK-deep: A Technological Pedagogical Content Knowledge Scale. Computers& Education,58(3), 964-977.
 24. Kılıç, Ç. (2013). Matematik Öğretiminde TPAB’ni Geliştirmeye Yönelik Uygulamalar: Ders Tasarımında Eğitimsel Yazılımlar(Editörler: Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak, Sinan Özgelen Ve Lütfi İncekapı).Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 202-220.
 25. Koehler, M. & Mishra, P. (2009). What is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 60-70.
 26. Koehler, M.J. & Mishra, P. (2005). What Happens When Teachers Design Educational Technology? The Development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal Of Educational Computing Research, 32(2), 131-152.
 27. Koehler, M.J., Mishra, P., & Yahya, K. (2007).Tracing the Development of Teacher Knowledge in a Design Seminar: Integrating Content, Pedagogy and Technology. Computers& Education, 49, 740-762.
 28. Kurt, A.A., Abdullah, K.U.Z.U., Dursun, Ö. Ö., Güllepınar, F., & Gültekin, M. (2013). Fatih Projesinin Pilot Uygulama Sürecinin Değerlendirilmesi: Öğretmen Görüşleri. Journal Of Instructional Technologies& Teacher Education, 2(1).
 29. Kurt, A.A. (2013). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonuna Kavramsal Ve Kuramsal Bakış. (Editör: Işıl Kabakçı Yurdakul). Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 1-38
 30. Kuşkaya-Mumcu, F., Haşlaman, T., & Usluel, Y.K. (2008). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Modeli Çerçevesinde Etkili Teknoloji Entegrasyonunun Göstergeleri. International Educational Technology Conference (IECT), 6-8 Mayıs.
 31. Lambert, J., & Gong, Y. (2010). 21st Century Paradigms For Pre-Service Teacher Technology Preparation. Computers in the Schools, 27(1), 54-70.
 32. Lux, N.J., Bangert, A.W., & Whittier, D.B. (2011). The Development of an İnstrument to Assess Preservice Teacher's Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, 45(4), 415-431.
 33. Mishra, P. & Koehler, M. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record,108(6), 1017-1054.
 34. Mumtaz, S. (2000). Factors Affecting Teachers' Use of İnformation and Communications Technology: A Review of the Literature. Journal of İnformation Technology for Teacher Education, 9(3), 319-342.
 35. Saltan, F. (2013). Teknoloji Destekli Örnek Olaya Dayalı Öğretim Yöntemi Uygulanan TPAB-Temelli Fen Öğretimi: Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı Dersi(Editörler: Tuğba Yanpar Yelken, Hatice Sancar Tokmak, Sinan Özgelen Ve Lütfi İncekapı).Fen Ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 165-182.
 36. Schmidt, D.A., Baran, E., Thompson, A.D., Mishra, P., Koehler, M.J., & Shin, T.S. (2009). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) The Development and Validation of an Assessment Instrument for Preservice Teachers. Journal of Research on Technology in Education, 42(2), 123-149.
 37. Selim, Y., Tatar, E., & Öz, R. (2009). Model, T. Matematik Öğretmen Adaylarının Hazırladıkları Öğretim Materyallerinin Tömab Modeli İle İncelenmesi An Investıgatıon Of Instructıonal Materıals Prepared By Mathematıcs Preservıce Teachers On. ErzincanÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(2), 239-251.
 38. Shulman, L.S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 39. Şahin, I. (2011). Development of Survey of Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK).Turkish Online Journal of Educational Technology, 10(1), 97-105.
 40. Yalin, H.I., Karadeniz, S., & Sahin, S. (2007). Barriers to İnformation and Communication Technologies İntegration into Elementary Schools in Turkey. Journal of Applied Sciences, 7, 4036-4039.
 41. Yilmaz, M. (2007). Sınıf Öğretmeni Yetiştirmede Teknoloji Eğitimi (). Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF), (1).
 42. Yurdakul, I.K. (2013). Teknopedagojik Eğitim Modeli. (Editör: Işıl Kabakçı Yurdakul). Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri Ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. 39-70

These references have been extracted automatically and may have some errors. If you see a mistake in the references above, please contact info@learntechlib.org.